Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Download

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 1. Borang Pemisahan Rekod | Muat turun : DOC
 2. Borang Pelupusan Rekod Homogeneous (Pindaan 1-2005) | Muat turun : DOC
 3. Borang Pemindahan Rekod | Muat turun : DOC
 4. Borang Permohonan Rujukan Bahan | Muat turun : PDF
 5. Borang Kebenaran Pinjaman Bahan | Muat turun : DOC
 6. Borang Daftar Simpanan Rekod (Pelajar) | Muat turun : DOC
 7. Borang Daftar Simpanan Rekod (Staf) | Muat turun : DOC
 8. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Berkaitan Dengan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran C) | Muat turun : PDF
 9. Perakuan Untuk Ditandatangani Oleh Pegawai Awam Apabila Meninggalkan Perkhidmatan Kerajaan Berkaitan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) (Lampiran D) | Muat turun : PDF
 10. Borang Penilaian Rekod | Muat turun : DOC 
 11. Borang Penilaian Semula Rekod | Muat turun : DOC
 12. Borang Penilaian Semula Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak | Muat turun : DOC
 13. Borang Pelantikan Pendaftar Rahsia | Muat turun : DOC 
 14. Borang Pemuliharaan Rekod I Muat turun : DOC
 15. Slip Pengganti & Slip Pengiring (Pinjaman Fail) | Muat turun : DOC
 16. Slip Pengganti (Salinan Fail Induk dan Lampiran) | Muat turun : EXCEL
 17. Senarai Semak Lawatan Penyelarasan Pengurusan Rekod Kendiri | Muat turun : DOC
 18. Label Fail Pentadbiran | Muat turun : PDF
 19. Label Fail Peribadi Pelajar | Muat turun : DOC
 20. Label Fail Peribadi Staf | Muat turun : DOC
 21. Daftar Rekod Kualiti Keluar (RQK) | Muat turun : DOC
 22. Daftar Rekod Kualiti Masuk (RQM) | Muat turun : DOC
 23. Borang Perlantikan Pegawai Pengelas 2B  | Muat turun : PDF
 24. Senarai Pemindahan Jabatan Arkib Universiti / Unit Arkib UiTM Cawangan | Muat turun : PDF , DOC
 25. Borang Penyerahan Rekod Terbitan dan Bahan Bercetak : DOC
 26. Borang Pengambilan Kertas Minit UcPh2022 : DOC
 27. Borang Permohonan Konsultasi Rekod dan Arkib 2020 : DOC

ARKIB NEGARA MALAYSIA (ANM)

 1. Borang Pelantikan Pegawai Rekod Jabatan (PRJ) SKL 8 | Muat turun : DOC
 2. Borang Pelantikan Pembantu Tadbir Rekod Jabatan (PTRJ) SKL 8 | Muat turun : DOC
 3. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Awam (Borang 12) | Muat turun : PDF
 4. Borang Penentusahan Pemusnahan Rekod Kewangan dan Perakunan (Borang 13) 13/08 | Muat turun : PDF

PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO)

 1. Borang Maklumat Pegawai Keselamatan Jabatan KPKK 6 | Muat turun : PDF
 2. Borang Pegawai Pengelas KPKK 9 | Muat turun : PDF
 3. Borang Soalan Keselamatan KPKK 11 | Muat turun : PDF
 4. Borang Perakuan untuk ditandatangani oleh Penjawat Awam berkenaan dengan AKTA RAHSIA RASMI 1972 | Muat turun : PDF DOC

PENGURUSAN REKOD JABATAN (PENGURUSAN REKOD)

 1. Buku Klasifikasi Perkara | Muat turun : PDF
 2. Garis Panduan Pengurusan Dokumen Terperingkat | Muat turun : PDF
 3. Dasar Pengurusan Rekod UiTM | Muat turun : PDF

Hubungi Kami

Perpustakaan Tun Abdul Razak
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Perak
Kampus Seri Iskandar
32610 Seri Iskandar
Perak Darul Ridzuan
Malaysia

Tel : 05-374 2093 | 05-374 2490


Perpustakaan Tun Abdul Razak
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Cawangan Perak
Kampus Tapah
35400 Tapah Road
Perak Darul Ridzuan
Malaysia

Tel : 05-406 7142 | 05-406 7139


Siti Basriyah Shaik Baharudin
Tel : 05-374 2009
Timbalan Ketua Pustakawan
Join Channel
PTAR UiTM Cawangan Perak
© COPYRIGHT PERPUSTAKAAN TUN ABDUL RAZAK 2022.
Today Visitor
Users 0
Sessions 0
Pageviews 0
This Year Visitor
Users 0
Sessions 0
Pageviews 0